mission statement

  • Inspired Divers wil een netwerk van gelijkgezinden zijn die door continue vaardigheidstraining, kennisvergaring en -uitwisseling op een veilige en verantwoorde manier de duiksport in al zijn facetten wil beoefenen en promoten.
  • De leden van Inspired Divers zijn ten allen tijde ambassadeur van Inspired Divers en de duiksport in het algemeen, ze koesteren dezelfde waarden en interesses en erkennen de algemene rechten van mens en natuur.
  • Inspired Divers erkent alle brevetten van de courante duikfederaties in de wereld en beschouwt deze als evenwaardig in hun diversiteit.
Inspired Divers wil onafhankelijk blijven van alle duikfederaties en promoot hierdoor geen enkele specifieke opleidingsorganisatie.

  • Onze specifieke objectieven zien wij in de volgende deelgebieden:
    • Openheid: Inspired Divers wil openheid in de duikgemeenschap promoten door technieken, procedures en methodes te delen over de grenzen van federaties heen.
    • Veiligheid: Inspired Divers gelooft dat de duiksport veiliger wordt door continue vaardigheidstraining (in zwembad en open water) en relevante kennisvergaring en -uitwisseling.
    • Ecologie: Inspired Divers is ervan overtuigd dat het uitoefenen van de duiksport en het ecologisch belang probleemloos samen kunnen gaan als we door zelfdiscipline en kennis van onze omgeving het mariene milieu respecteren.